Tervetuloa!

Ekumeeninen liittovaltion kirkonturvapaikkatyöryhmä r.y.

Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche
(Ekumeeninen liittovaltion kirkonturvapaikkatyöryhmä r.y.) on Saksan kirkonturvapaikkaliikkeen organisaatio. Siinä ovat yhteistyössä liittovaltiotasolla  sellaisten evankelisten, katolisten ja vapaakirkollisten seurakuntien osavaltioissa toimivat verkostot, jotka ovat valmiit myöntämään kirkonturvapaikkoja.
Ne seurakunnat, jotka tarjoavat suojaa pakolaisille, ovat sitä mieltä, että kristityn usko velvoittaa niitä suojelemaan ihmisiä karkotukselta, jos on olemassa painavat epäilyt heidän paluunsa vaarattomuudesta. Ne asettuvat uhattujen pakolaisten ja viranomaisten väliin, jotta saataisiin aikaan kunkin tapauksen uudelleen käsittely ja estettäisiin välitön karkotus.

Toimintamme rahoitetaan yksinomaan lahjoituksilla, vapaaehtoisilla tukimaksuilla ja tukiryhmämme avustuksilla.

Näin toimimme:

Avustamme pakolaisia, jotka ovat saaneet seurakunnilta turvapaikan samoin kuin myös heidän tukijoitaan.

»Groningenin Chartan« perusteella puolustamme pakolaisten oikeuksia ja ihmisarvoa. Tämä tapahtuu

  • informoimalla julkisuutta kirkko turvapaikkana – likkeen asioista kannanotoilla, lehdistötiedotteilla ja julkaisuilla
  • antamalla lainopillista, teologista ja käytännöllistä neuvontaa turvapaikan myöntäneille seurakunnille
  • järjestämällä neuvottelupäiviä ja täydennyskoulutusta
  • laatimalla turvapaikoista ja niiden analysoinnista liittovaltion kattavaa dokumentointia
  • pitämällä yhteyttä vastuullisiin ryhmiin kirkoissa ja politiikassa

 

BAG Asyl in der Kirche on saanut työstään kaksi merkittävää tunnustuspalkintoa:

 

Dietrich Bonhoeffer Preis 1998
»Ekumeeninen BAG Asyl in der Kirche on myöntänyt rohkeasti ja ansiokkaasti – oikeusvaltion takia, mutta myös vastoin valtiollisia auktoriteetteja – monille karkotusuhan alaisille pakolaisille, jotka ovat hengenvaarassa, apua, suojaa ja tukea. Tällä käytännössä toimivalla siviilirohkeudella vahvistettiin samalla monia ihmisiä kirkoissa ja yhteiskunnassa heidän toimiessaan inhimillisyyden ja ihmisoikeuksien puolesta.
Rohkea esiintyminen ja konkreettinen toiminta todistavat Dietrich Boenhoefferin hengessä eletystä uskosta täällä maailmassa ja antavat esikuvallisen esimerkin kristillisestä uskosta nykyaikana.«

Carl-von-Ossietzky-Medaille 2001
»BAG:n ohella halutaan antaa tunnustusta kaikille seurakunnille, jotka ovat viime vuosina osoittaneet siviilirohkeutta. Ne asettuvat vasustamaan karkotuspäätöksiä ja karkotuksia suojellakseen pakolaisia uhkaavalta hengenvaaralta.«

Ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche e.V./ CCME – Churches’ Commission for Migrants in Europe (2010):
EU:n rajoilla kuolleitten pakolaisten esirukous- ja muistelupäivä: Materialien zum 20.6.2010_finnisch

Informaatiota, esirukouksia ja ehdotuksia jumalanpalveluksia varten